Consultații juridice:

-redactarea și/sau furnizarea către client a opiniilor juridice și informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată

-elaborarea de opinii legale

-elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenții, statute etc.) și asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea

-participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condițiile legii

Asistență juridică și reprezentare în:

-litigii civile (divorț, succesiune, nulitate/anulare act juridic, grănițuire, uzucapiune, contestație la executare etc)

-litigii de contencios administrativ (contestație, anulare act administrativ)

-litigii penale (plângeri penale, asistență și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată)

-litigii de muncă (drepturi salariale, reîncadrare pe post, recalculare pensie)

-litigii comerciale (recuperare creanțe, reziliere contract, rezoluțiune, mediere, negociere în numele clientului)

-litigii de malpraxis

Activități juridice de:

-impresariat sportiv

-înființări asociații și fundații